Atelier KK

[Bjørgvinjarheimen, pensionat og kafè, Strandgaten 55]

Bjørgvinjarheimen, pensionat og kafè, Strandgaten 55

Pensjonat, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Brostein, Steinhelle, Restaurant/Kafe, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-n-315-132