Knud Knudsen

(tittelen Knudsen gav bildet)

Dale Kyrkje i Dale i Sunnfjord

Fjell, Kirke, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0468

Olai Schumann Olsen

[Dale kyrkje, Fjaler]

Dale kyrkje, Fjaler

Kirke, Kyst, Steingjerde

Fotografi ubb-so-1402

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale prestegård. Hovedhuset til venstre i bildet. Presten Petter Lorentz de Ferry Smith og hans kone Henriette Beathe Hadeler bodde på prestegården fra tidlig 1850 årene til 1887

Kirke, Gård, Prestegård, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0456

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke. Lengst til høyre i bildet er Stenseth og Fargarreset.Broen på bildet som går over Dalselva fører til prestegården.

Kirke, Fjord, Robåt, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0134

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale kirke bygd i 1864 (sett mot syd). Broen på bildet går over elven til Bjerga, der prestegården låg.

Kirke, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-0463

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke som stod ferdig i 1864. Broen går over Dalselva til Bjerga der prestegården låg. Nøstet til venstre, eid av Bertel Vonen, ble i en del år benyttet som dampskipsekspedisjon. Passasjerer og varer ble ...

Kirke, Fjord, Robåt, Trebro, Elv, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0135

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke stod ferdig i 1864. Postvegen Bergen-Trondheim gikk gjennom Dale (Nordover til Tossefjæra, robåt til Sveen,Bygstad. Deretter hesteskyss til Langeland og Førde, eventuelt skyss til Sande og Vadheim)

Barn, Kirke, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-0136