Knud Knudsen

Parti af Bergen

Korskirken midt på bildet.

By- og småsteder, Kirke, Oversiktsbilde, Skole, Allmenning

Fotografi ubb-kk-2127-0158

Knud Knudsen

[Christi Krybbe skole, Øvregaten]

Gatelys, Gate, Skole

Fotografi ubb-kk-m-154

Knud Knudsen & Co.

Bergen - Övregaten

Bygninger, Postkort, By- og småsteder, Gate, Skole, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-pk-0826a

Rolf Norvin

[I 1940 ble skolen rekvirert av tyskerne.]

Skole

Fotografi ubb-ohk-014-016

Knud Knudsen

Parti fra Øvregaden i Bergen.

Christi Krybbe skole

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Skole

Fotografi ubb-bs-q-01120-002

Knud Knudsen

[Bergen sett fra Fjellsiden]

By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nbx-0651

Knud Knudsen

Parti fra Øvregaden i Bergen.

Christi Krybbe skole

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Skole

Fotografi ubb-kk-1318-2145

Knud Knudsen

[Hage foran Krybbesmauet 3]

Christi Krybbe skole sees til høyre i bildet

Hage, Skole, Bolighus

Fotografi ubb-kk-ndx-0261

Marcus Selmer

Christi Krybbe skole på Øvregaten

Gatelys, Skole

Fotografi ubb-s-050