Diplom datert 1425, 6. mai, uten sted

1425-05-06

Odd Herjulfssøn selger delevis sammen med Torald Åsmundssøn sin gård Godinagerde i Sandeid sogn i Vikedals skibrede (Ryfylke) til Sigurd Rolfssøn.

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0094

Parti fra Vikedal Ryfylke

Postkort, Gård, Kirke, Bolighus

Postkort ubb-bs-pkn-00065

Ukjent

Vikedal

Postkort, Kirke, Bolighus, Løe

Postkort ubb-bs-pkn-00047

Diplom datert 1523, 26. januar. Sunnanå (Vikedal, Rogaland)

1523-01-26

Presten i Vikedal, Ivar Karlssøn bevitner sammen med to andre menn, at Sven Sigurdssøn solgte en jordpart i Vormestrand, Bekke og Dysje i Vikedal til Endrid Eyulfssøn. Stifteamtmann W.F.K. Christies oversettelse, se diplom: Suldal 1455, ...

Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0195

Fra Vikedal

Postkort, Kirke, Bolighus, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00045

Vikedal, Ryfylke

Postkort, Kirke, Bolighus, Naust, Vik

Postkort ubb-bs-pkn-00062

Diplom datert 1462, dato uleselig. Eikeland (Vikedal, Rogaland?)

Fem lagrettemenn kunngjør at Gregorius… solgt til Stein Sveinsson 4 månedsmatsbol i Eikeland i… als (Vikadals?) skipreide. Brevet er skrevet «a eikalande umb logurdagh nest for … messodagh» (uleselig). Seglremmene er skåret av andre (eldre) ...

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0146

Solheim & Lærdal

Vikedal

Postkort, Kirke, Bro, Elv, Bolighus

Postkort ubb-bs-pkn-00046

Parti fra Vikedal Ryfylke

Postkort, Oversiktsbilde, Elv, Bolighus, Vik

Postkort ubb-bs-pkn-00063

Vikedal. Ryfylke

Postkort, Kirke, Bro, Elv, Bolighus, Naust, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00064