Kristen Dverhagen Irgens

Fleskedalssæter

1917-07-09

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Friluftsliv, Mann, Man, Seter

Fotografi ubb-bs-ok-20997-052

Knud Knudsen

Parti af Veien til Mørkafos, Aardal i Sogn

Parti av veien til Vettisfossen

Trebro, Elv, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-ns-1125

Ukjent

Sognefjord. Brygger 1903

Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-19742

Kristen Dverhagen Irgens

Breikvamsnaasi

1906-08-13

Breikvamsnosi

Landskap, Landscape, Fjell

Fotografi ubb-bs-ok-20997-058c

John Bernhard Rekstad

[Årdalselvas utløp i Årdalsvatnet]

Årdalselvas utløp i Årdalsvatnet

Landskap, Landscape, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-jr-116-004

Knud Knudsen

Mørkafos, Aardal i Sogn

Vettisfossen

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1121

Knud Knudsen

Dørportal af Aardals gamle kirke i Sogn

Dørportal

Fotografi ubb-kk-1318-0270

Knud Knudsen

Mørkafos, Aardal i Sogn

Vettisfossen

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1119

Kristen Dverhagen Irgens

Stölsnaastind

1906-08-12

Stølnostinden og Stølsnosbreen

Landskap, Landscape, Isbre, Fjell

Fotografi ubb-bs-ok-20997-055b

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Heirsnosi - Tyin - Øvre Aardal

1935-08-17

Landskap, Landscape, Mann, Man, Hytte, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1174

John Bernhard Rekstad

[Fjellet på den andre sida av Årdalsfjorden sett fra Naddvik]

Fjellet på den andre sida av Årdalsfjorden sett fra Naddvik

Landskap, Landscape, Fjord, Naust

Fotografi ubb-jr-117-007

Kristen Dverhagen Irgens

Falketind

1906-08-12

Stølnostinden og Stølsnosbreen

Landskap, Landscape, Friluftsliv, Fjell, Mann, Man

Fotografi ubb-bs-ok-20997-057b

Knud Knudsen

Parti fra Veti, Aardal i Sogn

Gård, Fjell, Uthus, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1124

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Heirsnosi - Tyin - Øvre Aardal

1935-08-17

Fjell, Vei, Hytte, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1175

Knud Knudsen

Parti ved Mørkafos, Aardal i Sogn

Parti ved Vettisfossen

Fjell, Foss, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1122

Knud Knudsen

Parti af Veien til Mørkfos, Aardal i Sogn.

Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1035

Knud Knudsen

Parti fra Aardal i Sogn

Gård, Bygd, Kirke, Uthus, Tun

Fotografi ubb-kk-ns-1126

John Bernhard Rekstad

[Søndre fjellside sett frå Årdalstangen]

Søndre fjellside sett frå Årdalstangen

Landskap, Landscape, Sjøbod

Fotografi ubb-jr-117-005

John Bernhard Rekstad

[Mellom Ve og Årdalsvatnet]

Mellom Ve og Årdalsvatnet

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-jr-116-003

Knud Knudsen

Skydsskiftet Ordal, Jølster

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei, Uthus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08792

Knud Knudsen

Mørkafos, Aardal i Sogn

Vettisfossen

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1120

Kristen Dverhagen Irgens

Stölsnaastind

1906-08-12

Stølnostinden og Stølsnosbreen

Landskap, Landscape, Isbre, Fjell

Fotografi ubb-bs-ok-20997-054a

Knud Knudsen

Skydsskiftet Ordal, Jølster

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uthus, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1324

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Tyin, Aardalsveien

1935-08-16

Landskap, Landscape, Fjell, Elv, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1171

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Heirsnosi. Tyin - Øvre Aardal

1935-08-17

Landskap, Landscape, Vei, Personbil, Hytte, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1173

Knud Knudsen

Parti ved Mørkafos, Aardal i Sogn

Parti ved Vettisfossen

Foss, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-1123

Kristen Dverhagen Irgens

Uds. m. Stölsmardal

1917-07-09

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman

Fotografi ubb-bs-ok-20997-051b

Knud Knudsen

ubb-kk-1318-3664

Foss

Fotografi ubb-kk-1318-3664