Diplom datert 1545, 24. juni. Steinsviksholm (Nord Trøndelag)

1545-06-24

Prosten på Strinda, Peter Audleifssøn tillater etter ordre fra høvedsmann Tord Rød på Steinsviksholm, at Østen i Saksvik kan gifte seg med en kvinne, som er beslektet med hans forrige hustru i fjerde ledd, da ...

Ekteskap, 1500-tallet, Diplomer, Kirkeordinans

Diplom ubb-diplom-0223