Atelier KK

[Familiegruppe med 5 barn og 9 voksne ca. 1921]

Trolig fotografert utenfor villaen i Statsminister Michelsens veg 34-36.

Kvinne, Woman, Familie og slekt, Mann, Man, Gutt, Boy, Dress, Kjole, Dress, Suit, Matrosdress

Fotografi ubb-kk-n-236-004

Atelier KK

[Familiegruppe med 5 barn og 9 voksne]

Trolig fotografert utenfor villaen i Statsminister Michelsens veg 34-36.

Kvinne, Woman, Familie og slekt, Mann, Man, Gutt, Boy, Dress, Kjole, Dress, Suit, Matrosdress

Fotografi ubb-kk-n-236-002

Atelier KK

[Familiegruppe med 5 barn og 9 voksne ca. 1921]

Trolig fotografert utenfor villaen i Statsminister Michelsens veg 34-36.

Kvinne, Woman, Familie og slekt, Mann, Man, Gutt, Boy, Dress, Kjole, Dress, Suit, Matrosdress

Fotografi ubb-kk-n-236-003

Atelier KK

[Familiegruppe med 5 barn og 9 voksne ca. 1921]

Trolig fotografert utenfor villaen i Statsminister Michelsens veg 34-36.

Kvinne, Woman, Familie og slekt, Mann, Man, Gutt, Boy, Dress, Kjole, Dress, Suit, Matrosdress

Fotografi ubb-kk-n-236-005

Morten Heiselberg

[Paradis]

Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-n-420-088

Atelier KK

[O. Nilssens barnebarn og hund]

Trolig fotografert utenfor villaen i Statsminister Michelsens veg 34-36.

Hund, Gutt, Boy, Matrosdress

Fotografi ubb-kk-n-236-001

Ukjent

[Statsminister Michelsensvei, Fjøsanger]

Rieber-Mohns veg 3 på høyden.

Barn, Child, Bolighus, Residential Building, Vei, Telefonstolpe, Ransel

Fotografi ubb-bs-fol-01202