Lauritz Johan Bekker Larsen

[På sykkeltur ved Søylenvatnet]

Kvinne, Sykkel, Hatt, Vei

Fotografi ubb-bros-03396

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Haukeland i Arna, mot Søylenvatnet og Grimevatnet]

1961-05-17

Flyfoto, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-w-f-017273