Antegnelser - væsentlig Antikvariske 14: [To avskrifter fra Løytnant Müller til oberstløytnant Holck: "Om utgravingen av Baldershaug, Husebø, Leikanger" og "Avskrift af Krafts Manuskript til en Beskrivelse over Nordre Bergenhus Amt".]

1823-08-09

Inneholder to avskrifter på samme dokument.

1800-tallet, Vitenskapshistorie, Arkeologi, Vitenskap, Historie, Historisk-antikvariske notater, Utgraving

Manuskript ubb-ms-0199-c-02

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Inneholder personalhistoriske opptegnelser.

Religion, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter m.m., Genealogi vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Bønnebøker (gamle), Bønnebok

Manuskript ubb-ms-0155