Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Parti fra Strandkaien. Magnus Aase, gullsmed. A/S Joh. Petersen, Kløverhuset, Børs Cafe

Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Arkitekt, Restaurant/Kafe, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Barn og andre voksne, Manufakturforretninger, Arkitekter, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-254-023

Atelier KK

[Strandkaien 6]

Strandkaien 6

Vindu, Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Arkitekt, Fotoatelier, Restaurant/Kafe, Forretningsgård, Kolonialforretning, Jernvarehandel, Glassmonter, Arkitekter, Kolonialforretninger, Jernvarehandlere, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-326-031

Olai Schumann Olsen

[Kløverhuset fra Strandkaien]

Kløverhuset fra Strandkaien

Guldsmed- & juvelerforretninger, By- og småsteder, Kaianlegg, Brostein, Seilbåt, Manufakturhandel, Gullsmed, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-so-0848