Gustav Brosing

Kalmargaten skole

1957-06-19

Skolebygning

Fotografi ubb-bros-00127

Gustav Brosing

Engesmug 1. Bakbygningen sett fra Kalmargaten.

Helt til høyre litt av Kalmargaten skole

Skolebygning, Bolighus

Fotografi ubb-bros-01185

Gustav Brosing

Kalmargaten skole

1957-08-29

Kvinne, Skolebygning

Fotografi ubb-bros-00263