Atelier KK

[Olav Kyrres gate 1/5]

1926-04-16

Olav Kyrres gate 1/5

Gate, Byggeplass, Brakker, Forsikringsselskap, Varemagasin, Karnapp, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-257-001

Atelier KK

[Olav Kyrres gate 1/5. Vesta - Hygeas nybygg under oppførelse 1926]

Olav Kyrres gate 1/5. Vesta - Hygeas nybygg under oppførelse 1926

Gate, Nybygg, Byggeplass, Brakker, Forsikringsselskap, Varemagasin, Karnapp, Assuranceselskaper

Fotografi ubb-kk-n-257-002