Diplom datert 1439, uten dag,. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350- 1550, nr. 41. Avskrift vedlagt, samt oversettelse ved major Niels Griis Alstrup Dahl (overført fra Ms 920).

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0107

Catharine Hermine Kølle

Vossevangen, seet fra Gjelle.

Prospekt, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000468

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 15: [Om Sølv-Kalken i Wosse-Wangens Kirke.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Kirke, Kalk

Manuskript ubb-ms-0235-a-015

Diplom datert 1439, uten dag,. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Tre lagrettemenn gjør kjent at Gaute Gislessøn solgte til Olaf Peterssøn 1 ½ månedsmatsbol i gården Sundve i Vinje sogn på Vossestrand.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0107