Atelier KK

Bergen: Kong Oscarsgate.

Møbelforretning, Postkort, By- og småsteder, Mann, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Personbil, Snekkere & møbelforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger

Fotografi ubb-kk-pk-3036

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate 2, 4, 6]

Kong Oscars gate 2, 4, 6

Møbelforretning, By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Stentøy og glassvareforretning, Snekkere & møbelforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Papirforretninger

Fotografi ubb-so-0496