Samlinger knyttet til Korskirken i Bergen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0539
  • ubb-ms-0838
  • ubb-ms-0921
  • ubb-ms-0959-12

Kurtze Betrachtung ... Herman Dwerhagen : 6/1 1734-26/11 1764

Dødsfall, 1700-tallet, Begravelse, Gravskrift

Bok ubb-romertall-box-xxx-dwe-01

Christen Brun

Prædiken, holden til Højmesse i Korskirken anden Søndag efter Paaske

1800-tallet, Preken, Tale, Høymesse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-17

Johan Nordahl Brun

Frimodighed : en Tale holden den 15de Trinitatis i Korskirken

1800-tallet, Preken

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-19

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-08

Sørge-blomster ... Knud Grove ...

1700-tallet, Begravelse, Gravvers

Bok ubb-romertall-box-xxx-gro-01

Johan Nordahl Brun

1801, den 1te Januarii, i Korskirken over Psalmen 90

1800-tallet, Kristendom

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-03

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken Johan Nordahl Brun (1745-1816)

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Faste

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-07

Johan Nordahl Brun

Eedens Helligdom : en Faste-Prædiken i Anledning af Math. 27 Cap. 25. : holden i Korskirken

1700-tallet, Religion, Kristendom, Preken, Faste

Bok ubb-brosing-box-28-05

Johan Nordahl Brun

Dagens Anliggende : i en Tale Midfaste Søndag i Korskirken 1801

1800-tallet, Preken, Tale, Faste

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-01-2

Johan Nordahl Brun

Den faderlige Haand som fører det Riis, som refser de elskelige Børn : i en Tale paa 5te Søndag efter Faste i Korskirken

1700-tallet, Kristendom, Preken, Tale, Barneoppdragelse

Bok ubb-brosing-box-08-03