Ukjent

Christiania

Karl Johansgate ved Stortinget

By- og småsteder, Gate, Brostein, Landauer, Storting

Fotografi ubb-bros-05748