Catharine Hermine Kølle

'Omegnen omkring Vordingborg'

Vordingborg, Sjælland, Danmark. Trolig malt 1826-1827.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000405