Knud Knudsen

[Panorama av Bergen]

Panoramaet er satt sammen av negativene: UBB-KK-2127-0151-I, UBB-KK-2127--0152-II og UBB-KK-2127-0153-III

Kunstsamling, museum, Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Sjøbod, Reperbane, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0094

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Dragefjeldet mot Nordnæs

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-wil-a-124

[Mot Puddefjorden, Nordnes]

Skip, Oversiktsbilde, Overview, Hesje

Fotografi ubb-bros-04641

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen]

1955-06-02

Bergen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080706

Ralph L. Wilson

Dragefjeldet fra taarn paa museets nye bygning.

Over Puddefjorden mot Laksevåg.

Dampskip, Gassverk

Fotografi ubb-wil-a-208

Ralph L. Wilson

Utsikt Nøstebugten fra Dragefjeldet

Det lille huset til v. var Jekteviksveien 14

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-wil-a-169

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Fjeldveien ) II

Kunstsamling, museum, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole

Fotografi ubb-kk-nd-0152

Ralph L. Wilson

Hustak fra Dragefjeldet

Bolighus, Residential Building, Skorstein, Tak, Pipe

Fotografi ubb-wil-a-172

Ukjent

[Jekteviken]

Jekteviken

Arbeider, Worker, Hest, Steinbrudd

Fotografi ubb-bros-02826

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Gasstankene i Jekteviken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Murhus, Gasstank

Fotografi ubb-w-sh-119838

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Fjeldveien ) II

Del av panorama-UBB-KK-2127-0151-I, UBB-KK-2127--0152-II og UBB-KK-2127-0153-III

Kunstsamling, museum, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole

Fotografi ubb-kk-2127-0152