Olai Schumann Olsen

[Sandviksveien 51 og 53]

Sandviksveien 51 og 53

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-so-0519