Relation anlangende Findlappernis, saavel i Nordlandene og Findmarken, som udi Nummedahlen, Snaasen og Selboe, deris Af-Guderier og Sathans dyrckelser, som af Guds Naade, ved Lector udi Trundhiem Herr Thomas von Westen, og de av Hannem beskikkede missionarier … ere udforskede.

1778

Paa det løse papirbinds indvendige side staar trykt: Bergis Norvegorum die 28 januarii M.D.C.C.LXXVIII. (1778) Erasmus Finde Co.(rtin), Seminarii Lector etc -. Fol. 22 beskrevne blader. H.

1700-tallet, Religion, Norge, Samer, Misjonær, Misjonærvirksomhet

Manuskript ubb-ms-0022-a

James Alexandersønn Grieg

Feltdagbok.

Feltdagbok fra tokt med forskningsskipet "Michael Sars" 1900-1902, og annet feltarbeid.

Feltarbeid, Marinbiologi, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2104-e-02-05-03

Signe Olivia Norvalls

[Signe Norvalls album]

Dette fotoalbumet tilhøyrte Signe Wiig (seinare Signe Norvalls) og inneheld mange portretter av familie og venner i grupper og for seg sjølv. Det er også ein del ...

Interiør, Landskap, Skip, Gruppeportrett, Ung kvinneportrett, Ung mannsportrett, Skipsdekk, Hest, Familieportretter, Kvinneportrett, 17. mai, Hund, Studioportrett, Bunad, Barnevogn, Katt, Hestekjerre, Sigarett, Baby, Barneportrett, Hytte, Musikkinstrument, Sjøfart, Brodering, Gyngehest, Midnattsol, Kanin, Hatt

Album ubb-bs-fol-02364

Hans Henrik Reusch

Guldgravning i Finmarken.

Geologi, Gull

Artikkel ubb-tskr-naturen-1903-10-01

Relation anlangende Findlappernis, saavel i Nordlandene og Findmarken, som udi Nummedahlen, Snaasen og Selboe, deris Af-Guderier og Sathans dyrckelser, som af Guds Naade, ved Lector udi Trundhiem Herr Thomas von Westen, og de af Hannem beskikkede Missionarier … er udforskede.

Avskrift med 2 tegninger av en runebom. Skrevet i sidstehalvdel av 17-tallet. 4to. 63 beskrevne blader. B

1700-tallet, Religion, Norge, Samer, Misjonær, Misjonærvirksomhet

Manuskript ubb-ms-0022-b