Atelier KK

[Gruppe på 13 personer utenfor S. Garmann Clausen på Ole Bulls plass]

Gruppe på 13 personer utenfor S. Garmann Clausen på Ole Bulls plass

Møbelforretning, Kvinne, Woman, Snø, Mann, Man, Reklameskilt, Snekkere & møbelforretninger

Fotografi ubb-kk-n-191-004

Atelier KK

Gruppe på 13 personer utenfor S. Garmann Clausens firma på Ole Bulls plass

Gruppe på 13 personer utenfor S. Garmann Clausens firma på Ole Bulls plass

Møbelforretning, Kvinne, Woman, Snø, Mann, Man, Reklameskilt, Snekkere & møbelforretninger

Fotografi ubb-kk-n-191-003

Atelier KK

[Ole Bulls plass ca. 1919]

Ole Bulls plass ca. 1919

Møbelforretning, Reklameskilt, Husflid og kunsthåndverk, Benk, Takrytter, Snekkere & møbelforretninger

Fotografi ubb-kk-n-191-005