Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1020

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Gård, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-1117

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Bautastein

Fjord, Mann, Bautastein

Fotografi ubb-kk-ns-1114

Knud Knudsen

Parti ved Henjumbro, Sjøstrand i Sogn

Bro, Mann, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-1027

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Knudsens mørkeromstelt bakerst i robåten.

Fjord, Robåt, Mann, Naust, Mørkeromstelt

Fotografi ubb-kk-1318-1019

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Fjord, Naust, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1112

Knud Knudsen

Grindebro i Sogn

Mann, Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1017

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Vei, Fjord, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-1116

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-1111

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Fjord, Robåt, Kaianlegg, Naust, Havnebod, Båtstø

Fotografi ubb-kk-ns-1113

Knud Knudsen

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1026

Knud Knudsen

Parti ved Henjumbro, Sjøstrand i Sogn

Mann, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-1118

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Bolighus, Naust, Sjøbod, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-1024

Knud Knudsen

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1025

Knud Knudsen

Parti fra Sjørstrand, Sogn

Fjord, Turisme, Dampskip, Bolighus, Kaianlegg, Uthus, Stige, Helletak

Fotografi ubb-kk-1622-09162

Knud Knudsen

Parti ved Grindebro, Sjøstrand i Sogn

Fjell, Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1110

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn.

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-1021

Knud Knudsen

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Bygd, Fjord, Robåt, Naust, Tønne

Fotografi ubb-kk-1318-1023

Knud Knudsen

Parti ved Grindebro, Sjøstrand i Sogn

Mann, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-1108

Knud Knudsen

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Bolighus, Naust, Sjøbod, Færing

Fotografi ubb-kk-1318-1023b

Knud Knudsen

Parti ved Sjøstrand i Sogn

Fjord, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-1115

Knud Knudsen

Parti ved Grindebro, Sjøstrand i Sogn

Mann, Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1018

Knud Knudsen

Parti ved Grindebro, Sjøstrand i Sogn

Mann, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-1109