Atelier KK

[Bergen offentlige Bibliotek]

1926-03-16

Samme som ubb-kk-n-389-064

Bygninger, Bibliotek

Fotografi ubb-kk-n-389-065

Atelier KK

[Bergen offentlige Bibliotek]

1926-03-16

Bygninger, Bibliotek

Fotografi ubb-kk-n-389-064

Atelier KK

[Motorbåt på land]

Lotteri M/B F. Neptun.Oppdragsgiver: L. Haugsberg

Bibliotekbygning, Motorbåt, Lotteri

Fotografi ubb-kk-n-417-158

Atelier KK

[Bergen offentlige Bibliotek]

1929-06-14

Bygninger, Bibliotek

Fotografi ubb-kk-n-389-063