Brødr. Larm

Bergens Sømandssamfund i opptog med fane i Fortunen 1892

1892-05-17

Nr.12 med altan til høyre var blikkenslager Bonges hus. Til venstre står barn utenfor Fortunen skole (nr. 11).

17. mai, Sjømann, Gate, Brostein, Fane, Fagforening, Folketog

Fotografi ubb-bs-fol-01634