Knud Knudsen

Kristiania: Udsigt fra Akerhus mod Vestbanen

Jernbanestasjon, Fjord, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-2014