Ukjent

[Barakker ved Byparken]

Barakker ved Byparken

Butikk, Benk

Fotografi ubb-bros-05675