Atelier KK

[Interiør fra Bergens Trygdekasse, Kong Oscars gate 45, april 1934]

Interiør fra Bergens Trygdekasse, Kong Oscars gate 45, april 1934

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skranke, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-kk-n-390-066