Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breivik]

1961-08-17

Breivik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051612

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breivik]

1961-08-17

Breivik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051623

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breivikdalen]

1964-09-21

Breivikdalen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146879

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breivik]

1961-08-17

Breivik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051610

Atelier KK

[Kystlandskap, sett mot Leirvik og Leirvikneset, Godvik og Breivik, Bergen.]

Kystlandskap, sett mot Leirvik og Leirvikneset, Godvik og Breivik, Bergen.

Bygd, Bolighus, Naust, Vik, Nes

Fotografi ubb-kk-n-254-061

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breivik]

1961-08-17

Breivik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051622

Olai Schumann Olsen

[Breivik, Ytre Laksevåg]

Trolig fjordabåten "Fløien" på vei til kaien.

Kaianlegg, Kyst, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-1318

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breivik]

1961-08-17

Breivik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-051611

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breivikdalen]

1964-09-21

Breivikdalen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-146878

Atelier KK

[Kystlandskap. Leirvik og Leirvikneset, Bergen, mot Godvik og Breivik.]

Kystlandskap. Leirvik og Leirvikneset, Bergen, mot Godvik og Breivik.

Bygd, Bolighus, Naust, Vik, Nes

Fotografi ubb-kk-n-254-063