Paul Eduard Ritter

Hotel Mindresunde ved Strynsvandet.

Kortnummer 373

Landskap, Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjøretøy

Postkort ubb-bs-pkn-00661

Knud Knudsen

Hotel Mindresunde, Stryen Nordfjord

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1622-09837