Atelier KK

[Stølens arbeiderbolig]

Bygninger, Gate, Trehusbebyggelse by, Arbeiderbolig

Fotografi ubb-kk-n-419-003

George Willoughby

Wesselengens Bataljons 60 årsdag

Bildene er tatt for Morgenavisen. Feiringen fant sted 23.04.1933

Buekorps, Gate, Jubileum, Trebygning, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-20129

George Willoughby

Wesselengens Bataljons 60 årsdag

Bildene er tatt for Morgenavisen. Feiringen fant sted 23.04.1933

Buekorps, Gate, Jubileum, Trebygning, Folketog

Fotografi ubb-bs-ok-20130