Atelier KK

Bergen 1926.

Gatelys, Snø, Postkort, By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Gjenreising og sanering, Brakker, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-pk-1766