Catharine Hermine Kølle

'Skaanevigen*

Trolig malt 1836.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000472