Diplom datert 1759, 16. november. Gjelmervik (Skånevik, Hordaland)

1759-11-16

Hactor Michelsen Mjelkevik pantsetter sin egen gård Mjelkevik i Skånevik skiprede til Tormod Johansen Tveite for et lån på 42 riksdaler. Peder Halvorsen Leknes og Svend Andersen Åsheim har på anmodning forseglet pantebrevet.

Diplom ubb-diplom-1374

Diplom datert 1751, 16. november. Gjelmevik (Skånevik, Hordaland)

1751-11-16

Enken Anne Knudsdatter, korporal Johannes Berhaug, Peder Andersen Skauge selger og skjøter til Hactor Michelsen Mjelkevik deres jordparter i gården Mjelkevik i Skånevik skiprede. Salgssummen var tilsammen 31 riksdaler.

Diplom ubb-diplom-1323

Diplom datert 1841, 17. april. Baugstø (Skånevik, Hordaland)

1841-04-17

Peder Larsen Baugstøe utsteder kårbrev til sin far og sin stemor, Lars Johsen Baugstøe og Ingeborg Torbjørnsdatter Baugstøe. Xeroxikopi. Originalen tilhører Kirsten Baugstø, Bergen. Avskrift (1971) vedlagt.

Diplom ubb-diplom-1721

Catharine Hermine Kølle

'Skaanevigen*

Trolig malt 1836.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000472

Diplom datert 1798, 2. november. Skåneviksjøen (Skånevik, Hordaland)

1798-11-02

Axel Andersen Fjelland pantsetter til Lars Frederich Undahl sin part i gården Fjelland, som tidligere tilhørte Halsnøykloster, for et lån på 250 riksdaler.

Diplom ubb-diplom-1585

Diplom datert 1662, dato mangler. Uten sted (Skånevik, Hordaland)

Fragment av et skjøte på gårdene, Frette og Høyland i Etne, Ytre-Nes og Øde-Oppheim i Skånevik, Åkre i Strandebarm og Hause, Skaftedal og Midås i Granvin i Hardanger, som er solgt til (Elias Anderssøn), sogneprest ...

Diplom ubb-diplom-0942

Diplom datert 1762, 17. februar. Årtun (Skånevik, Hordaland)

1762-02-17

Erik Haldorsen Årtun selger og skjøter til Jens Undall en jordpart i gården Årtun som han hadde kjøpt på auksjonen over gods tilhørende Halsnøykloster. Salgssummen var 100 riksdaler.

Diplom ubb-diplom-1388