Atelier KK

[Parti fra Forskjønnelsen og Kalfarveien]

Parti fra Forskjønnelsen og Kalfarveien

Park, Tre, Brostein, Trikkeskinner, Steinmur, Stabbestein, Veislynge

Fotografi ubb-kk-n-257-069

Atelier KK

[Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen]

Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen

Park, Tre, Trikkeskinner, Stabbestein, Veislynge

Fotografi ubb-kk-n-257-066

Atelier KK

[Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset]

Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset

Park, Gate, Villa, Tre, Brostein, Trikkeskinner, Veislynge

Fotografi ubb-kk-n-257-067

Atelier KK

[Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset]

Parti fra Kalfarveien og Forskjønnelsen med Konsumsjonshuset

Gatelys, Park, Gate, Villa, Tre, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-n-257-068