Atelier KK

[Bolighus. En murgård og et lite trehus ca. 1920]

Bolighus. En murgård og et lite trehus ca. 1920

Vindu, Balkong, Gutt, Trehusbebyggelse by, Murbolig, Karnapp

Fotografi ubb-kk-n-206-016

Atelier KK

[A/S Irgens & Schuman]

A/S Irgens & Schuman

Arbeider, Verksted, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-178-015

Atelier KK

[A/S Irgens & Schuman]

1918-05-21

A/S Irgens & Schuman

Lager, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-178-016

Atelier KK

[A/S Irgens & Schuman]

A/S Irgens & Schuman

Arbeider, Verksted, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-178-014