Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-232-018

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Vindu, Kraftstasjon, Fjell, Høyspentmast

Fotografi ubb-kk-n-232-022

Atelier KK

[Herlandsfoss med kraftverket, sett mot Fotlandsvåg, Osterøy]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon, Fjell, Bygd, Fjord, Bolighus, Vann, Telefonstolpe, Løe

Fotografi ubb-kk-n-232-028

Atelier KK

[Herlandsfoss, Osterøy, med kraftverket]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon, Fjell, Bygd, Gård, Bolighus, Vei, Skog

Fotografi ubb-kk-n-232-029

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk, Osterøy]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon, Bolighus, Valmtak, Løe, Rørgate, Høyspentmast

Fotografi ubb-kk-n-232-027

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-232-016

Atelier KK

[Landskap. Kraftledning fra Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Løe, Kraftledning, Utmark

Fotografi ubb-kk-n-232-020

Atelier KK

[Transformatorstasjon , 3 personer]

Transformatorstasjon , 3 personer

Fjell, Mann, Transformatorstasjon

Fotografi ubb-kk-n-232-025

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-232-012

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-232-014

Atelier KK

[Rørgate i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-232-009

Atelier KK

[Transformatorstasjon]

Transformatorstasjon

Vei, Høyspentmast, Transformatorstasjon

Fotografi ubb-kk-n-232-024

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-232-011

Atelier KK

[Interiør fra kraftstasjon. Ledningsnett, Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon, Kraftledning

Fotografi ubb-kk-n-232-013

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon, Kraftledning

Fotografi ubb-kk-n-232-015

Atelier KK

[Transformatorstasjon]

Transformatorstasjon

Kraftledning, Transformatorstasjon

Fotografi ubb-kk-n-232-026

Atelier KK

[Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Vindu, Kraftstasjon, Valmtak, Kraftledning, Høyspentmast

Fotografi ubb-kk-n-232-023

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon

Fotografi ubb-kk-n-232-019

Atelier KK

[Rør i tunnel, Herlandsfoss kraftverk]

Rørgate

Fotografi ubb-kk-n-232-010

K. Knudsen & Co.

[Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.]

Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.

Bygninger, Oversiktsbilde, Kraftproduksjon

Fotografi ubb-kk-nkx-0338

Atelier KK

[Interiør, Herlandsfoss kraftverk. Kraftaggregat]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Kraftstasjon, Generator, Aggregat

Fotografi ubb-kk-n-232-017

Atelier KK

[Landskap. Kraftledning fra Herlandsfoss kraftverk]

Herlandsfoss kraftverk, Fotlandsvåg på Osterøy. Åpnet 24.10.1916, nedlagt 15.5.1995.

Fjell, Vann, Kraftledning, Høyspentmast

Fotografi ubb-kk-n-232-021

K. Knudsen & Co.

[Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.]

Osterøy. Herland. Herlandsfossen kraftverk til h.

Bygninger, Oversiktsbilde, Kraftproduksjon

Fotografi ubb-kk-nkx-0336