Samlinger knyttet til Gloppen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0174

Avskrift av diplom uten dato. Gloppen (Song og Fjordane)

Olaf Håkonsson på Fitje i Gloppen kunngjør at han har solgt til Jetmund Simonsson 4 månedsmatbol i Åland i Utvik og mottatt betalingen. Avskrift på papir ved lærer Jakob Aaland, Bergen, etter originalbrev på pergament, ...

Jordbruk, 1500-tallet, Diplomer, Månedsmatsbol, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0270

[Brev]

Arkeologi, Historie, Bergens Museum, Gravhaug, Gloppen

Manuskript ubb-ms-0394-04

Diplom datert 1565, 31. desember. Gloppen (Sogn og Fjordane)

1565-12-31

To lagrettemenn i Nordfjord erkjenner, at de har gjort et jordbytte med (sin bror?) Larens Jonssøn angående noe jordgods i Innvik og Breim herreder

1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Diplom ubb-diplom-0263

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeskikker, Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Historie, Topografi, Kirker, Religion, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Neumanns manuskripter, Reiser i utlandet vedk., Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”, Kirkeruin

Manuskript ubb-ms-0004