Gustav Brosing

ubb-bros-04951b

St. Hansstrædet. Til høyre hjørnehuset av Claus Frimannsgate med trappen som har adresse St. Hansstrædet 9.

Gutt, Trehusbebyggelse by, Smug

Fotografi ubb-bros-04951b