Atelier KK

[Damaskus]

Gate, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-utx-0030

Atelier KK

Damascus

Gatebilde.

Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Gate, Folkemengde, Moske, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0033

Atelier KK

Damascus

1929-01-05

Religiøs virksomhet, Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Moske, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-uta-037-001

Atelier KK

[Damaskus]

Gate, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-utx-0028

Atelier KK

Damascus

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Landskap, Ruiner, Oversiktsbilde, Tempel, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0031

Atelier KK

Damascus

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Turisme, Ruiner

Fotografi ubb-kk-n-utx-0032