Knud Knudsen

[Utsikt over Kristiania fra Ekeberg]

Utsikt over Kristiania fra Ekeberg

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0074