Avskrift av diplom datert 1466, 3. oktober. Holla (Telemark)

1466-10-03

Gunnar, biskop i Oslo, overlater til Halvard Torgilssøn gården Grav, som tilhørte Bø kirke i Tørdal, mot å betale 4 kyr til kirkene, eller hvis bøndene i sognet ville det, en tjærekjel til bruk for ...

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Biskoper, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0152