Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Norsk Bygningsarbeiderforbund]

Interiør fra kontoret til Norsk Bygningsarbeiderforbund

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Fag- og yrkesorganisasjoner, Skrivemaskin

Fotografi ubb-kk-n-433-082