Atelier KK

[Nedre Korskirkeallmenning.]

Nedre Korskirkeallmenning. Stor gruppe mennesker utenfor huset til Bergens Sparebank og Fabrikkutsalget

Portal, Bank, Allmenning, Manufakturhandel, Karnapp, Manufakturforretninger, Banker

Fotografi ubb-kk-n-265-013