Atelier KK

[Strangaten 59-69]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Lastebil, Manufakturhandel, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-145

Marcus Selmer

Strandgaten med Sundts forretning

Gate, Butikk, Shop, Brostein

Fotografi ubb-s-047

Atelier KK

[Strandgaten]

Bygninger, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-315-018

Marcus Selmer

[Sundt & Co forretnning i Strandgaten]

Gate, Butikk, Shop, Brostein

Fotografi ubb-bs-fol-02314-008

Knud Knudsen

Parti af Strandgaden i Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Brostein, Håndkjerre, Hestekjerre, Elektrisk forretning, Manufakturhandel, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-kk-2127-0928

Gustav Brosing

Strandgaten

Sykkel, Butikk, Shop, Personbil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-05168