Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-022a

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Jubileum, Folkemengde, Kaianlegg, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nøstet]

1958-09-06

Nøstet

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-119829

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Jubileum, Folkemengde, Kaianlegg, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-009

Ukjent

[Værftets Kompani]

Oppstilling på Bosskaien. Huset i bakgrunnen er dagens TV2

Kaianlegg, Buekorps, Fane, Trelasthandel, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bs-ok-19919-002

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Jubileum, Folkemengde, Kaianlegg, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-010

Ingebrigt Lunde

Nordre Nöstekai

Kaianlegg, Pram, Anleggsarbeider, Heisekran

Fotografi ubb-il-0009-022d

Ukjent

[Værftets Kompani, 35-års jubileum 1929]

Kompaniets eksersisplass "Bosskaien"

Jubileum, Folkemengde, Kaianlegg, Buekorps, Trelasthandel, Eksersis, Eksersisplass

Fotografi ubb-bs-ok-19919-007

Norvin Reklamefoto

J. Berstad A/S

1958-07-04

Flyfoto, Kaianlegg

Fotografi ubb-nor-b-1825

Norvin Reklamefoto

J. Berstad A/S

1958-07-04

Flyfoto, By- og småsteder

Fotografi ubb-nor-b-1827

Ukjent

[Værftets Kompani]

Oppstilling på Bosskaien. Huset i bakgrunnen er dagens TV2

Kaianlegg, Buekorps, Fane, Trelasthandel, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bs-ok-19919-006