Diplom trolig datert 1442, 18. juli. Bergen

1442-07-18

Eilif Sigurdssøn selger til Jon Ivarssøn det han eier i Egge-Husene i Fardalen i Ylmheim sogn, Norum i Sogn. Holcks gave.

Middelalderen, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0114