Atelier KK

[Sverre Munck. Fra Store Lungegårdsvann.]

Ferge, Industribygning, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-527-025

Atelier KK

[Sverre Munck. Fra Møllendal]

Nettinggjerde, Industribygning, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-527-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

Sverre Munck, Bergen

1948-10-08

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-013792

Atelier KK

[Sverre Munck. Fabrikk Møllendal]

Fabrikk, Industribygning, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-527-036

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sverre Munck, Møllendal]

1948-10-08

Sverre Munck, Møllendal

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Industribygning

Fotografi ubb-w-sh-013790

Atelier KK

[Sverre Munck. Fra Møllendal.]

Fabrikk, Industribygning, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-527-027

Atelier KK

[Sverre Munck. Fabrikk, Møllendal]

Fabrikk, Industribygning, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-527-035

Atelier KK

[Sverre Munck. Fra Store Lungegårdsvann.]

Ferge, Industribygning, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-527-026

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-013791

1948-10-08

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-013791