Knud Knudsen

Parti ved Hornelen (Hanskarsund).

Fjell, Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-3174