Catharine Hermine Kølle

Frk. Catharine Hermine Kølles Reisejournal 1838 og 1841.

Omhandler hendes reise til Stockholm 1838 og til Tyskland 1841. Med akvareller. Frk. Kølle var datter av adjunkt Kølle og frue født Monrad. De bodde paa gaarden Holmen i Ulvik. 5 fotografier vedlagt. Hr. O. ...

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Topografi, Tegninger (og illustrationer), Genealogi vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Reiser i utlandet vedk.

Manuskript ubb-ms-0289

Catharine Hermine Kølle

Et oppslag i C.H. Kølles reisedagbok fra reiser i 1838 og 1841. Akvarell med tittel "Majens Kirke ved Gøtheborg".

Reisedagboken omhandler hennes reise til Stockholm 1838 og til Tyskland 1841. Her er et oppslag som viser en av bokens åtte små akvareller i størrelsen 9 cm X 15 cm.

Manuskript ubb-ms-utst-0040