Atelier KK

ubb-kk-n-363-054

1932-05-04

Interiør fra Solheimsviken Brødforening, bakerforretning, Solheimsgaten 58

Kvinne, Kvinner i arbeid, Barn, Hoppetau, Bakeriutsalg, Leketøy, Butikkinteriør, Disk, Kassaapparat, Bakere

Fotografi ubb-kk-n-363-054