Knud Knudsen

Broen ved Vastun i Odde, Hardanger

Den nye Vasstunbroen ble bygd i 1892

Kvinne, Vei, Fjell, Fjord, Bro, Elv, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1622-08009

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro, Odde i Hardanger.

Den første Vasstunbroen ble bygd ca. 1875

Fjell, Bro, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0012

Knud Knudsen

Vastun-Bro, Odde i Hardanger

Bro, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-nnx-0042

Knud Knudsen

Vastun Bro i Odde, Hardanger

Vasstunbroen,den nye, ble bygd i 1892

Fjell, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08010

Knud Knudsen

Broen ved Vastun, Odde i Hardanger

Den nye Vasstunbroen ble bygd i 1892

Bro, Elv, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0170a

Knud Knudsen

Parti fra Broen ved Vastun, Odde i Hardanger

Den første Vasstunbroen ble bygd ca. 1875

Fjell, Foss, Trebro, Elv, Vann, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-1773

Knud Knudsen

Broen over Opoelven ved Vastun, Odde i Hardanger.

Den første Vasstunbrua fotografert mot Sandvinvatnet. Litt av Vasstun til venstre i bildet. Opo i forgrunnen av bildet.

Fjell, Foss, Trebro, Vann, Utløe

Fotografi ubb-kk-1318-1753